MENU

Geriatrická ambulance

Poskytuji komplexní péči o staršího pacienta nad 65 let věku.


Mé komplexní služby:

Co je geriatrie?

Geriatrie je celostní medicínský obor, který se zaobírá komplexní péčí o staršího pacienta nad 65 let věku. Integruje v sobě znalosti z oborů vnitřního lékařství, psychiatrie, neurologie, rehabilitace, klinické výživy, onkologie a paliativní medicíny.Výběr nejvýznamnějších součástí geriatrie

 • funkční posouzení pacienta z pohybového hlediska, jeho soběstačnosti, event. závislosti na péči druhé osoby
 • posouzení kognitivních (psychických) funkcí (paměť, orientace, výbavnost, řeč, exekutivní funkce atd.), diagnostika a léčba psychických onemocnění, především demencí a depresí, včasné odhalení delirií a jejich příčin
 • posouzení nutričního stavu, diagnostika a léčba podvýživy, podpora výživy
 • posouzení farmakoterapie pacienta, odhalování neopodstatněné polypragmázie a rizik lékových interakcí, snížené compliance (spolupráce) ve správném užívání léků
 • paliativní péče v geriatrii (tj. onkologická i neonkologická onemocnění, a to především péče o dementní), péče o pacienta v terminální fázi, léčba bolesti a dalších symptomů, zajištění praxe tzv. dobrého umírání
 • psychosociální šetření, spolupráce s pečující rodinou, pomoc, podpora a edukace v péči o seniora
 • odhalování osamocených a týraných seniorů
 • spolupráce s poskytovateli sociálních služeb pro seniory, poskytovateli home care,
 • osvětová a edukační činnost


Seznam smluvních pojišťoven

Pojišťovny, které hradí služby mé ambulance.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna · 111
 • Vojenská zdravotní pojišťovna · 201
 • Oborová zdravotní pojišťovna · 207
 • Zdravotní pojišťovna Škoda · 209


Ceník služeb pro samoplátce

Pro pacienty, kteří nemohou být vyšetření na základě zdravotního pojištění.

Zobrazit ceníkKde mě najdete

Vybrat si můžete ze 2 ordinačních míst.

Zobrazit kontakty

Chci si domluvit konzultaci

K objednání na vyšetření je výhodou mít doporučení praktického lékaře.Související

Co by vás mohlo zajímat v souvislosti s geriatrií.

Pojďme spolu probrat vaši životní situaci.
Vybrat si můžete ze 2 ordinačních míst.

Chci na úvodní konzultaci