MENU

Paliativní medicína

Čím se zabývá paliativní medicína, koho léčí a co je jejím cílem.


Mé komplexní služby:

Paliativní medicína se zabývá léčbou a péčí o nevyléčitelně nemocné pacienty s různými onkologickými i neonkologickými diagnózami. Dříve byl tento druh péče spojován pouze s terminálními stavy pacientů se zhoubnými nádory.

V současné době úspěšného rozvoje medicíny, přechází velké množství chorob dříve časně smrtelných do chronicity a často jsou pacienti udržováni při životě díky přístrojům, které nahrazují základní životní funkce (ventilátory, dialyzační přístroje, PEG atd.).

Jedná se především o pacienty s:

  • pokročilým selháním srdce, či ledvin,
  • s neurologickými onemocněními (amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza),
  • v perzistujícím vegetativním stavu po úrazech hlavy, po CMP
  • a podobně.

Velkou skupinu pacientů v paliativní péči nacházíme v geriatrii – např. nevyléčitelnou těžkou demencí trpí až 20% seniorů nad 75 let věku a navíc se většina výše uváděných onemocnění vyžadujících paliativní péči vyskytuje ve věku nad 65 let.

Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality zbývajícího života. Specialista v tomto oboru respektuje individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech čtyřech základních rozměrech celostního pohledu na člověka (biologický, psychologický, sociální a spirituální).

Výcvik ve specializačním vzdělávání je proto zaměřen nejen na léčbu tělesných symptomů a syndromů (bolest, anorexie, nauzea, zvracení, dušnost, svědění atd.), ale především na zvládání psychosociálních a existenciálních závažných situací, s kterými se nevyléčitelně nemocný a umírající pacient a jeho rodina zákonitě setkávají. S tímto souvisí i podpora a pomoc truchlícím pozůstalým.Mohlo by vás zajímat

Pojďme spolu probrat vaši životní situaci.
Vybrat si můžete ze 2 ordinačních míst.

Chci na úvodní konzultaci