MENU

Reference

Více než 90% mých pacientů a jejich pečujících je s mými službami velmi spokojeno a navštěvují mou ambulanci dlouhodobě.

Co o mně říkají klienti

Ing. Pavel Vlasák

vlasak@skitroll.com

Náš otec (85), parkinsonik, utrpěl krvácení do mozku po pádu ze schodů naznak. Z nemocnice jsme ho přivezli domu umřít - byl prakticky ve vegetativním stadiu: ležící, nekomunikující, inkontinentní....


Náš otec (85), parkinsonik, utrpěl krvácení do mozku po pádu ze schodů naznak. Z nemocnice jsme ho přivezli domu umřít - byl prakticky ve vegetativním stadiu: ležící, nekomunikující, inkontinentní. Paní doktorka Petrová mu však zemřít nedovolila: Přijela k nám, provedla perfektní diagnózu, nasadila vhodnou kombinaci léků a určila přesný postup rehabilitace. A po celou dobu byla optimistická, přátelská a laskavá. A hle: dnes, po šesti měsících, je otec jak novy: Čile pojíždí se svým vozíkem nebo i chodí, komunikuje, vtipkuje, dobře ji a pije a raduje se ze života.Paní doktorce patří náš dík a obdiv!


Synové Ing. Pavel a Ing. Karel Vlasákovi, Praha

srpen 2019


Erik Leiner

e-leiner@seznam.cz

Poprvé jsem přišel s mojí mámou k paní doktorce Petrové v únoru 2016, protože se jí zhoršovala paměť a hodně zapomínala. Paní doktorka provedla vyšetřeni a diagnostikovala Alzheimerovu chorobu a...


Poprvé jsem přišel s mojí mámou k paní doktorce Petrové v únoru 2016, protože se jí zhoršovala paměť a hodně zapomínala. Paní doktorka provedla vyšetřeni a diagnostikovala Alzheimerovu chorobu a vzala si mámu do své péče. Již přes tři roky stále docházíme na kontroly a konzultace do geriatrické ambulance MUDr. Renáty Petrové. Léky pomohly chorobu zpomalit. Demence se již zhoršila, ale já stále pečuji o mámu v domácím prostředí a to bych nikdy nedokázal, nebýt vřelé a profesionální péče paní doktorky. Vždy se snaží pomoci, najít řešení a poskytnout podporu a rady nejen nemocnému, ale také rodině a pečujícím. Velice si vážím její práce a mnohokrát děkuji za pomoc v nelehké situaci.

srpen 2019


Eva Pokorná

Děkujeme paní doktorce Petrové za péči o naší maminku, která se už rok a půl vlivem stále se zhoršující demence neznámého původu plynule zhoršovala. Při první návštěvě zde absolvovala psychologické...


Děkujeme paní doktorce Petrové za péči o naší maminku, která se už rok a půl vlivem stále se zhoršující demence neznámého původu plynule zhoršovala. Při první návštěvě zde absolvovala psychologické testy, na jejichž základě paní doktorka navrhla medikaci, která pomohla. Konečně tedy jsme po dlouhé době zaznamenali zlepšení stavu, psychického i fyzického.


prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.

literární historička

Jsem ročník 1930 a po neléčeném záškrtu a spále samá nemoc. Bez lékařské péče bych už dávno nešlapala tuhle zem. Tím víc si vážím MUDr. Petrové. Hned při první návštěvě mi sdělila diagnózu a nasadila...


Jsem ročník 1930 a po neléčeném záškrtu a spále samá nemoc. Bez lékařské péče bych už dávno nešlapala tuhle zem. Tím víc si vážím MUDr. Petrové. Hned při první návštěvě mi sdělila diagnózu a nasadila léčbu, která tlumí bolesti, zklidňuje mou mysl a stimuluje odvahu věnovat se ve šťastných chvílích činnostem, jež naplňovaly mou profesní dráhu.

Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (janacek@ucl.cas.cz):
Na konci roku 2016 jsme pochopili, že zhoršování matčina zdravotního stavu nelze již zastavit dalšími a dalšími návštěvami jednotlivých ambulantních specialistů. Na webu odborné geriatrické společnosti jsem našel kontakt na MUDr. Petrovou, která se péče o mámu ochotně ujala. Bylo to šťastné setkání, protože paní doktorka Petrová poskytla matce (a i nám pečujícím) to, co bylo v tuto chvíli nejvíc potřeba: celostní přístup k matčinu tělesnému i duševnímu zdraví. Výsledkem byla rychlá diagnóza, komplexní uchopení matčiných zdravotních problémů, úleva od mnohočetných bolestí a stanovení optimální medikace, díky níž může matka ještě i dnes, na konci léta 2019, pokračovat ve vědecké práci. Za tři roky, které od první návštěvy v ambulanci MUDr. Petrové brzy uplynou, matka úspěšně překonala zlomeninu kyčle a dvě další vážné zdravotní krize, v jejichž důsledku musela být hospitalizována. Bez péče paní doktorky Petrové, která pomohla matce zajistit i skvělou následné péče, by se tak mohlo stát jen stěží.


Pavel Kunt

pkunt@seznam.cz

Pozorní lidé vždy poznají, že se s jejich stárnoucími rodiči „něco“ děje. A tak jsme i my před několika lety tušili, že s naším tátou (ročník 1932) není všechno v pořádku…. Návštěvy obvodního lékaře...


Pozorní lidé vždy poznají, že se s jejich stárnoucími rodiči „něco“ děje. A tak jsme i my před několika lety tušili, že s naším tátou (ročník 1932) není všechno v pořádku…. Návštěvy obvodního lékaře i neurologie měly vždy stejný výsledek. „To víte, nikdo nemládneme.“ Případně „nález odpovídá věku pacienta“. Až táta skončil s rozvratem vnitřního prostředí a váhou 50 kilogramů v nemocnici. Zde jsme měli zase pocit, že nemluvíme stejným jazykem, že lékaři sice léčí, ale nejsou nám o tom schopni podat zprávu tak, abychom tomu rozuměli a zároveň se mohli zapojit do návratu táty do života. Se závěrem „rehabilitace nemá smysl“ jsme se nechtěli smířit.
A tehdy jsme objevili MUDr. Renátu Petrovou a její geriatrickou ambulanci. Už od počátku první konzultace, tehdy ještě bez táty, jsme s údivem zjistili, že mluvíme naprosto stejným jazykem. Že chápeme, co se děje a proč, že dokážeme porozumět příčinám a následkům a dozvídáme se, co je třeba udělat a co nás čeká. Nejde a nešlo to „samo“, ale dnes je náš táta více, než dva roky spokojený v domácí péči, s pravidelnou kontrolou v geriatrické ambulanci. A stejně nadšený z kvality péče a přístupu paní doktorky Petrové, jako my.

Letos v létě se s námi dokonce vydal do italské Ligurie zjistit, zda je moře pořád ještě slané….

Ano, moře je pořád ještě slané a na světě pořád existují skvělí lékaři.

Reference foto


Mgr. Anna Šebková

Pečující

Jmenuji se Anna Šebková a pečuji o svoji maminku paní Annu Babickou, jíž byla diagnostikována Alzheimerova choroba středního stupně.
Po dobu 2 let je moje maminka v péči MUDr. Renáty Petrové...


Jmenuji se Anna Šebková a pečuji o svoji maminku paní Annu Babickou, jíž byla diagnostikována Alzheimerova choroba středního stupně.
Po dobu 2 let je moje maminka v péči MUDr. Renáty Petrové ordinující na geriatrii na Jižním Městě. Během této doby došlo nejen k zastavení zhoršujícího se stavu, ale dokonce v některých ukazatelích i k jeho zlepšení.

Chtěla bych tímto vyzdvihnout velice lidský přístup MUDr. Petrové k pacientům a poděkovat jí za příkladnou péči.


Doc. Ing. Alena Kunstová, CSc.

alena.kunstova@volny.cz

Během dosavadního života (82 let) jsem se jako pacientka potkala s mnoha doktory, ale jen málo z nich byli také lékaři. A paní MUDr. R. Petrová patří, podle mých životních zkušeností i profesních...


Během dosavadního života (82 let) jsem se jako pacientka potkala s mnoha doktory, ale jen málo z nich byli také lékaři. A paní MUDr. R. Petrová patří, podle mých životních zkušeností i profesních znalostí, k  lékařům: má nejen komplexní medicínský rozhled a znalosti, ale zároveň je nesmírně vnímavá a citlivá ve svém přístupu k pacientovi. Jsem opravdu nadšena, že po všech možných zdravotnických peripetiích se můj manžel stal jejím pacientem.


Pojďme spolu probrat vaši životní situaci.
Vybrat si můžete ze 2 ordinačních míst.

Chci na úvodní konzultaci