MENU

Semináře

Své dlouholeté zkušenosti s pacienty s demencí, poruchami výživy a umírajícími pacienty předávám těm, kteří se o takto postižené lidi starají.


Ve své činnosti se také věnuji přednáškové a lektorské činnosti. Své dlouholeté zkušenosti s pacienty s demencí, poruchami výživy a umírajícími pacienty předávám těm, kteří se o takto postižené lidi starají nejvíce – sestry a pracovníci v domovech pro seniory a se zvláštním režimem, sestry pracující v agenturách domácí péče, lékaře věnující se geriatrické problematice v lůžkových zařízeních následné a dlouhodobé péče.

Ve spolupráci s konkrétním domovem nebo agenturou připravujeme každý seminář individuálně, dle potřeb a požadavků zadavatele. Akreditace mých seminářů u kreditní komise České asociace sester probíhá vždy bez problémů. Účastnící kurzu za nabízené jednodenní semináře získávají 4 kredity.

Nabídka a programy seminářů:

  • Demence
  • Výživa
  • Péče o umírajícího člověka

Ceny se neodvíjí od počtu posluchačů a sděluji je po osobní domluvě.

Výhodou mých seminářů jsou postřehy z dlouholeté praxe péče o seniory, nejen suchá fakta z učebnic.

Pojďme spolu probrat vaši životní situaci.
Vybrat si můžete ze 2 ordinačních míst.

Chci na úvodní konzultaci